Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

Estetibel SL s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb la normativa WCAG 2.1 en matèria d’accessibilitat estructurada segons els annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://solmania.cat

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb la normativa WCAG 2.1 en matèria d’accessibilitat estructurada segons els annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

  1. Manca de conformitat amb la normativa WCAG 2.1 en matèria d’accessibilitat estructurada segons els annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022: 
  • Hi ha errades en tant que la informació, estructura i relacions comunicades a través de la presentació puguin ser determinades per software o estiguin disponibles com a text [requisit 9.1.3.1 Informació i relacions (Condicional)]
  • No hi ha un mecanisme per a evitar blocs repetitius al web [requisit 9.2.4.1 Evitar blocs (Condicional)]
  • Hi ha errades d’accessibilitat sobre la doble AA de la WCAG [requisit 9.6 Requisits de conformitat de les Pautes WCAG 2.1 (Condicional)]

2. Càrrega desproporcionada: no aplica

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 d’agost de 2022.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria interna d’accessibilitat.

Darrera revisió de la declaració: 3 d’agost de 2023.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat a través de la següent bústia de contacte: estetibel@asociadis.cat

Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Fer una reclamació referent a dificultats d’accés al contingut d’aquest lloc web.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.